TV& VIDEO

dời Trung tâm hành chính

Trụ sở cũ các sở ngành của Đà Nẵng giờ ra sao?

Trụ sở cũ các sở ngành của Đà Nẵng giờ ra sao?

VTV.vn - Đến nay, khi chuyển về trung tâm hành chính thì trụ sở cũ của các sở, ban, ngành tại TP Đà Nẵng giờ ra sao?