TV& VIDEO

đối tượng tham gia BHYT

Cần Thơ giảm hơn 10.000 người tham gia BHYT

Cần Thơ giảm hơn 10.000 người tham gia BHYT

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất của BHXH TP Cần Thơ, tổng số người tham gia BHXH giảm hơn 10.000 người, khiến tỉ lệ bao phủ chỉ đạt hơn 68% dân số có BHYT.