TV& VIDEO

đôi uyên ương

100 cặp đôi nên duyên vào ngày Quốc khánh

100 cặp đôi nên duyên vào ngày Quốc khánh

VTV.vn - Lễ cưới tập thể năm 2016 cho 100 đôi uyên ương sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại TP.HCM.