TV& VIDEO

đờn ca tài tử

Việc Tử Tế: Lớp học đờn ca tài tử miễn phí cho trẻ em nghèo

Việc Tử Tế: Lớp học đờn ca tài tử miễn phí cho trẻ em nghèo

VTV.vn - Đờn ca tài tử là 1 bộ môn nghệ thuật đặc trưng của người Nam Bộ. Để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, một lớp học đặc biệt về đờn ca tài tử miễn phí dạy cho các bé mô côi.