đơn khiếu nại

Hỗ trợ khảo sát, đánh giá toàn bộ quy trình xử lý môi trường của Formosa

Hỗ trợ khảo sát, đánh giá toàn bộ quy trình xử lý môi trường của Formosa

VTV.vn - Ngày 12/12, một nhóm chuyên gia quốc tế về xử lý môi trường sẽ hỗ trợ khảo sát, đánh giá toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất, xử lý môi trường của Công ty Formosa.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive