TV& VIDEO

đón Tết cổ truyền

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc đồng bào, sư sãi Khmer tỉnh Trà Vinh đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay vui tươi, đầm ấm.