TV& VIDEO

đơn thuốc

Bộ Y tế thông tin về việc đưa số chứng minh nhân dân vào đơn thuốc ngoại trú

Bộ Y tế thông tin về việc đưa số chứng minh nhân dân vào đơn thuốc ngoại trú

VTV.vn -Thông tư 52/2017/ TT-BYT, có quy đinh về việc đưa số chứng minh nhân dân hoặc sổ căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi.