TV& VIDEO

dọn vệ sinh

Đà Nẵng: Ra quân “Ngày Chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp”

Đà Nẵng: Ra quân “Ngày Chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp”

VTV.vn - Lễ phát động, ra quân cấp thành phố thực hiện phong trào "Ngày Chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp" vừa diễn ra sáng nay (28/10) tại Đà Nẵng.