TV& VIDEO

đơn vị nợ thuế

Công khai thêm 185 đơn vị nợ thuế

Công khai thêm 185 đơn vị nợ thuế

VTV.vn - Cục thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách 185 đơn vị nợ thuế, với tổng số tiền nợ đến đầu tháng 8 là hơn 215 tỷ đồng.