TV& VIDEO

đơn vị nợ thuế

Hà Nội: Mới thu được 197 tỷ đồng từ gần 3.000 tỷ đồng nợ thuế

Hà Nội: Mới thu được 197 tỷ đồng từ gần 3.000 tỷ đồng nợ thuế

VTV.vn - Tính đến thời điểm này mới chỉ có 372 doanh nghiệp đến nộp tiền nợ thuế với tổng số hơn 197 tỷ đồng.