TV& VIDEO

đơn vị sự nghiệp công lập

Sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập: Cần tính toán kỹ trên cơ sở lắng nghe, thấu hiểu

Sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập: Cần tính toán kỹ trên cơ sở lắng nghe, thấu hiểu

VTV.vn - Sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết nhưng cần tính toán kỹ lưỡng trên cơ sở ghi nhận và giải quyết các vướng mắc, nhất là lắng nghe và thấu hiểu.