TV& VIDEO

đồng Bảng

Tờ 10 Bảng Anh cũ sẽ bị vô hiệu hóa từ tháng 3/2018

Tờ 10 Bảng Anh cũ sẽ bị vô hiệu hóa từ tháng 3/2018

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cho biết, kể từ tháng 3/2018, tờ 10 Bảng cũ in hình nhà vật lý Charles Darwin sẽ hết hiệu lực và thay thế bằng đồng 10 Bảng mới.