TV& VIDEO

đồng bào vùng cao

Quảng Nam: Khắc phục giao thông để cứu đói đồng bào vùng cao

Quảng Nam: Khắc phục giao thông để cứu đói đồng bào vùng cao

VTV.vn - Nhiều điểm sạt lở mới đang tiếp tục vùi lấp tuyến đường lên với 5 xã vùng cao Phước Sơn (Quảng Nam). Mất mùa, giao thông cách trở đẩy người dân vào cảnh thiếu đói.