TV& VIDEO

đồng bào vùng cao

Quảng Nam tăng phí chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các hộ dân

Quảng Nam tăng phí chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các hộ dân

VTV.vn - Năm nay, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng cho người dân được tăng cao đã phần nào giúp đồng bào vùng cao Quảng Nam tháo gỡ được khó khăn trong cuộc sống.