TV& VIDEO

đóng cửa không phận

Các nước vùng Vịnh thảo luận việc đóng cửa không phận với Qatar

Các nước vùng Vịnh thảo luận việc đóng cửa không phận với Qatar

VTV.vn - Các quan chức hàng không của các nước vùng Vịnh hôm 15/6 đã gặp nhau tại Montreal, Canada để thảo luận về quyết định đóng cửa không phận đối với Qatar.