TV& VIDEO

Đồng hồ Big Ben

Tháp Big Ben sẽ “nghỉ dưỡng” 4 năm để tu sửa

Tháp Big Ben sẽ “nghỉ dưỡng” 4 năm để tu sửa

VTV.vn - Tháp đồng hồ Big Ben, biểu tượng của nước Anh, sẽ tạm ngừng hoạt động vào ngày 21/8 tới để được tu bổ trong vòng 4 năm.