TV& VIDEO

đồng hồ điện

Công ty Điện lực An Phú Đông thừa nhận sai sót về nghiệp vụ

Công ty Điện lực An Phú Đông thừa nhận sai sót về nghiệp vụ

VTV.vn - Theo ông Nguyễn Quang Thi, Giám đốc công ty Điện lực An Phú Đông, số tiền điện của khách hàng đã bị ghi cộng gộp 2 tháng liên tiếp, khiến số tiền sử dụng tăng vọt.