đồng hồ giả

Thủ đoạn "phù phép" đồng hồ nhái thành... đồng hồ chính hãng

Thủ đoạn "phù phép" đồng hồ nhái thành... đồng hồ chính hãng

VTV.vn - Bằng nhiều cách, nhiều cửa hàng đã "phù phép" cho những chiếc đồng hồ nhái trở thành "đồng hồ chính hãng".