TV& VIDEO

động lực tăng trưởng

Việt Nam - quốc gia tăng trưởng của cải nhanh nhất thế giới

Việt Nam - quốc gia tăng trưởng của cải nhanh nhất thế giới

VTV.vn - Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng của cải trong suốt 10 năm qua.