TV& VIDEO

động lực tăng trưởng

Ấn Độ  - Động lực tăng trưởng mới của châu Á

Ấn Độ - Động lực tăng trưởng mới của châu Á

VTV.vn - Sau Nhật Bản và Trung Quốc, Ấn Độ sẽ là động lực tiếp theo cho sự tăng trưởng kinh tế của châu Á trong nhiều thập kỷ tới nhờ dân số trẻ.