dòng nước lũ

Hiệu quả từ sự chủ động, tính cộng đồng trong cảnh báo lũ ở Sơn La

Hiệu quả từ sự chủ động, tính cộng đồng trong cảnh báo lũ ở Sơn La

VTV.vn - Theo dõi những thông tin thời tiết và chủ động, phát huy tính cộng đồng trong mưa lũ là cách có thể giảm bớt thiệt hại do mưa lũ.