TV& VIDEO

Động Phong Nha

Một năm thành công của du lịch hang động Quảng Bình

Một năm thành công của du lịch hang động Quảng Bình

VTV.vn - Quảng Bình khai thác du lịch nhưng luôn coi trọng việc bảo tồn các giá trị thiên nhiên. Đây là yếu tố quan trọng, thành công của du lịch hang động trong năm qua.