đồng Ruble

Tăng khối lượng đồng Ruble và VND trong giao dịch

Tăng khối lượng đồng Ruble và VND trong giao dịch

VTV.vn - Để tạo điều kiện trong trao đổi thương mại hai bên, Việt Nam và LB Nga đã thỏa thuận giảm dần việc sử dụng đồng USD, tăng khối lượng đồng Ruble và VND.