TV& VIDEO

dòng sông

Dòng sông đầu tiên trên thế giới được trao quyền con người

Dòng sông đầu tiên trên thế giới được trao quyền con người

VTV.vn - Nghị viện New Zealand vừa thông qua dự luật công nhận dòng sông Whanganuil, phía Bắc nước này, là một thực thể sống.