TV& VIDEO
Chào buổi sáng
Chào buổi sáng - 19/9/2017

Chào buổi sáng - 19/9/2017

Chào buổi sáng ngày 19/9 với nội dung đáng chú ý: Công khai minh bạch trong đấu thầu thuốc; Khai thác cát trái phép trên sông Krông Nô; Mất an toàn lao động nông thôn...

Chào buổi sáng

Gồm 3278 bài viết về chủ đề

Chào buổi sáng

Chào buổi sáng là chương trình tin tức đầu tiên trong ngày của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình lên sóng vào 5h30 hàng ngày.