TV& VIDEO

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

VTV.vn - Sau một tháng làm việc, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 24/11, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Gồm 111 bài viết về chủ đề

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV