TV& VIDEO

đóng tàu cá

Khó hoàn thành kế hoạch đóng tàu theo Nghị định 67

Khó hoàn thành kế hoạch đóng tàu theo Nghị định 67

VTV.vn - Nghị định 67 hỗ trợ ngư dân đóng tàu cá công suất lớn, bước đầu đã giúp hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ, nhưng sau 3 năm vẫn tồn tại một số vấn đề...