đóng tàu vỏ thép

Phê duyệt phương án sửa tàu vỏ thép của Công ty Đại Nguyên Dương

Phê duyệt phương án sửa tàu vỏ thép của Công ty Đại Nguyên Dương

VTV.vn - Cuối tuần qua, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt phương án khắc phục 5 chiếc tàu vỏ thép do Công ty Đại Nguyên Dương đóng.