TV& VIDEO

đồng tiền ảo bitcoin

14% lượng tiền Bitcoin và Ethereum bị đánh cắp bởi các tin tặc

14% lượng tiền Bitcoin và Ethereum bị đánh cắp bởi các tin tặc

VTV.vn - Hơn 14% nguồn cung của các đồng tiền số hàng đầu như Bitcoin và Ethereum trên thế giới đã bị đánh cắp bởi các tin tặc.