TV& VIDEO

đồng Việt Nam

Tiền lẻ 100 VNĐ không thiếu, tại sao siêu thị cứ trả lại bằng kẹo?

Tiền lẻ 100 VNĐ không thiếu, tại sao siêu thị cứ trả lại bằng kẹo?

VTV.vn - Ngân hàng khẳng định nếu tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu tiền 100 đồng vẫn được cung ứng, tại sao khi đi siêu thị, người tiêu dùng vẫn phải nhận kẹo thay cho tiền lẻ thừa?