đồng Việt Nam

Tỷ giá tăng 0,52% kể từ đầu năm 2018

Tỷ giá tăng 0,52% kể từ đầu năm 2018

VTV.vn - Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD bình quân của các ngân hàng thương mại chỉ tăng 0,52% so với đầu năm.