Đông Xuân

Nhiều địa phương không sản xuất vụ Đông

Nhiều địa phương không sản xuất vụ Đông

VTV.vn - Các tỉnh nông nghiệp của miền Bắc đang vào cao điểm triển khai cây vụ Đông nhưng ở một số địa phương, người dân xác định bỏ đất hoang.