TV& VIDEO

Đợt rét đậm

Diễn đàn châu Á về thúc đẩy hoạt động dự báo thiên tai

Diễn đàn châu Á về thúc đẩy hoạt động dự báo thiên tai

VTV.vn - Diễn đàn đối thoại khu vực châu Á lần thứ nhất về mô hình hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo đã diễn ra sáng 13/6 tại Hà Nội.