TV& VIDEO

dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Thu hút trí thức trẻ về xã nghèo: Không chỉ dựa vào phong trào

Thu hút trí thức trẻ về xã nghèo: Không chỉ dựa vào phong trào

VTV.vn - Làm thế nào để chủ trương thu hút trí thức trẻ về xã nghèo phát huy được tác dụng vẫn là câu hỏi cần có giải pháp cụ thể, thiết thực.