dự án BT

Lấp lỗ hổng chính sách trong các dự án BT đổi đất lấy hạ tầng

Lấp lỗ hổng chính sách trong các dự án BT đổi đất lấy hạ tầng

VTV.vn - Quy định mới sẽ hạn chế những bất cập, các nhà đầu tư sẽ không được phép tự lập dự toán, mà phải do cơ quan nhà nước có chuyên môn lập.