TV& VIDEO

Dự án đầu tư xây dựng

Tính sai gần 650 tỷ đồng tại dự án BT Thái Bình - Hà Nam

Tính sai gần 650 tỷ đồng tại dự án BT Thái Bình - Hà Nam

VTV.vn - Tính sai hơn 648 tỷ đồng khối lượng, đơn giá nhân công và các chi phí xây lắp làm tăng tổng mức đầu tư dự án.