Dự án đầu tư xây dựng

Báo cáo đầu tư xây Khu bến cảng Mỹ Thủy, Quảng Trị

Báo cáo đầu tư xây Khu bến cảng Mỹ Thủy, Quảng Trị

VTV.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.