TV& VIDEO

Dự án đầu tư xây dựng

Xây dựng hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải

Xây dựng hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải

VTV.vn - Cục Hàng hải đã xây dựng hệ thống giám sát và điều phối hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu (VTS).