TV& VIDEO

dự án điện hạt nhân

Yêu cầu Trung Quốc trao đổi thông tin về 3 nhà máy điện hạt nhân

Yêu cầu Trung Quốc trao đổi thông tin về 3 nhà máy điện hạt nhân

VTV.vn - Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc sớm cùng với Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về các dự án điện hạt nhân.