TV& VIDEO

dự án điện

Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển điện mặt trời

Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển điện mặt trời

VTV.vn - Chính sách ưu đãi cùng với tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.