dự án du lịch

Bình Thuận: Chấn chỉnh tình trạng xây kè ngăn xâm thực không theo thiết kế

Bình Thuận: Chấn chỉnh tình trạng xây kè ngăn xâm thực không theo thiết kế

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương kiểm tra tình hình tự triển khai xây kè chống xói lở của các dự án du lịch ven biển Hàm Tiến.