TV& VIDEO

dự án du lịch

Quảng Trị: Nhiều dự án du lịch xây dang dở hoặc vẫn "nằm trên giấy"

Quảng Trị: Nhiều dự án du lịch xây dang dở hoặc vẫn "nằm trên giấy"

VTV.vn - Quảng Trị hiện có nhiều nhà đầu tư tới thuê đất để làm du lịch. Tuy nhiên có không ít trường hợp thuê đất xong lại không làm gì hoặc làm dang dở, gây lãng phí quỹ đất.