TV& VIDEO

dự án du lịch

Chuyện Biển Chuyện Người: Gia đình bà Rô-bin-xơn (8h45, thứ bảy, 14/10)

Chuyện Biển Chuyện Người: Gia đình bà Rô-bin-xơn (8h45, thứ bảy, 14/10)

VTV.vn - Câu chuyện về 1 đại gia đình đã có gần 40 năm sinh sống và gắn bó ở đảo Hòn Khô, tỉnh Bình Định - "Gia đình Ro-bin-xơn".