TV& VIDEO

dự án đường sắt đô thị

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM

VTV.vn - Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2050 dự kiến sẽ được công bố vào sáng 23/1/2018.