TV& VIDEO

dự án đường sắt trên cao

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành 94%

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành 94%

VTV.vn - Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành hơn 94% khối lượng xây lắp, trong đó phần hạ tầng chạy tàu đã cơ bản hoàn thành.