TV& VIDEO

dự án đường sắt

TP.HCM: Đã có phương án vốn cho tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đã có phương án vốn cho tuyến Metro số 2

VTV.vn - Các nhà tài trợ vốn là các tổ chức tín dụng của Đức, châu Âu và châu Á đã đồng ý sẽ cấp vốn cho dự án đường sắt đô thị tuyến Metro số 2.