Dự án giảm nghèo

Hiệu quả giao thầu cộng đồng từ Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên

Hiệu quả giao thầu cộng đồng từ Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên

VTV.vn - Không bị thất thoát và chất lượng công trình được đảm bảo, đó là những gì mà hình thức giao thầu cho cộng đồng đang được Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên triển khai.