TV& VIDEO

dự án Khu đô thị

Kiểm toán đất đô thị, kiến nghị tăng thu 4.000 tỷ đồng

Kiểm toán đất đô thị, kiến nghị tăng thu 4.000 tỷ đồng

VTV.vn - Qua kiểm toán, việc quản lý, sử dụng đất dự án khu đô thị giai đoạn 2013 - 2016 tại 7 tỉnh, thành, đã phát hiện nhiều sai sót, bất cập.