TV& VIDEO

dự án Khu đô thị

Đất đai, công trình của Nhà nước bị sử dụng sai mục đích

Đất đai, công trình của Nhà nước bị sử dụng sai mục đích

VTV.vn - Tình trạng tài sản của Nhà nước bị sử dụng sai mục đích, thất thoát, lãng phí hiện còn khá phổ biến. Đây cũng là thực tế đang diễn ra tại Khu đô thị Đồng Tàu, Hà Nội.