dự án nhà ở thương mại

Hà Nội xin cơ chế đặc thù xây dựng 22.000 nhà ở thương mại

Hà Nội xin cơ chế đặc thù xây dựng 22.000 nhà ở thương mại

VTV.vn - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây có đề xuất Chính phủ chấp nhận cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư.