TV& VIDEO

dự án nhà

Hậu Olympic, người dân Anh nghèo vẫn hoàn nghèo

Hậu Olympic, người dân Anh nghèo vẫn hoàn nghèo

VTV.vn - Dự án nhà tại Olympic Park ngốn 9 tỷ Bảng của chính phủ Anh nhưng nghịch lý là sau kỳ Thế vận hội, số hộ vô gia cư lại tăng 60% một phần do giá nhà đất lên quá cao.