dự án phát triển bền vững

Có thể huỷ vốn 19 dự án vay Ngân hàng Thế giới

Có thể huỷ vốn 19 dự án vay Ngân hàng Thế giới

VTV.vn - Bộ KHĐT đã có văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương về 19 dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của WB dự kiến phải tái cơ cấu và hủy một phần vốn chưa sử dụng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive