dự án PPP

Cơ chế đặc thù triển khai các dự án PPP tại Hà Nội

Cơ chế đặc thù triển khai các dự án PPP tại Hà Nội

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về một số cơ chế đặc thù triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để giải quyết ùn tắc giao thông tại Hà Nội.