TV& VIDEO

dự án Samsung

Samsung sẽ xây dựng "đại bản doanh" tại Hà Nội

Samsung sẽ xây dựng "đại bản doanh" tại Hà Nội

VTV.vn - Samsung đang muốn biến Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Hà Nội, vốn đầu tư 300 triệu USD, trở thành một “đại bản doanh” của Tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á.