dự báo bão

Tăng cường công tác dự báo bão

Tăng cường công tác dự báo bão

VTV.vn - Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã yêu cầu các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác dự báo, thông tin kịp thời, đầy đủ diễn biến của bão.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive