TV& VIDEO

dự báo khí tượng

Khai thác thông tin khí hậu phục vụ sản xuất nông nghiệp

Khai thác thông tin khí hậu phục vụ sản xuất nông nghiệp

VTV.vn - Trong Tuần lễ An ninh lương thực tại thành phố Cần Thơ, nội dung khai thác thông tin khí hậu phục vụ sản xuất nông nghiệp đã được đưa vào chương trình nghị sự.