dự báo tăng trưởng kinh tế

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,8%

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,8%

VTV.vn - 6,8% là mức dự báo tăng trưởng Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra cho Việt Nam trong báo cáo được công bố mới đây.