dự báo tăng trưởng

Được dự đoán mức tăng trưởng khả quan: Cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh cải cách

Được dự đoán mức tăng trưởng khả quan: Cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh cải cách

VTV.vn - Những dự đoán của Ngân hàng thế giới về mức tăng trưởng của kinh tế Việt Nam được cho là cơ hội để tiến hành cải cách mạnh mẽ.