TV& VIDEO

dữ dội

Phương pháp điều trị bệnh suy thận cấp

Phương pháp điều trị bệnh suy thận cấp

Khi cơ thể xuất hiện những biểu hiện như: nôn nhiều, nôn dữ dội, nôn liên tục, phù chân tay, khó thở, mỏi mệt, có thể đó là dấu hiệu của bệnh suy thận cấp.